Jak właściwie przechowywać kawę?

Kawa jest to produkt, który dobrze nadaje się do przechowywania ze względu na znaczną zawartość w niej suchej masy. Jednak jeśli znajduje się ona przez dłuższy czas w miejscu narażonym na dostęp tlenu oraz światła, wówczas dochodzi do procesu zepsucia tzw. utleniania. W wyniku tego cyklu przemianom ulegają związki fenolowe.

Warunki chłodnicze również mogą przyczyniać się do znacznego pogorszenia jakości kaw instantyzowanych. Opakowanie kawy przechowywane w warunkach chłodniczych posiada mniejszy stopień nasycenia parą wodną niż opakowanie produktu przechowywane w pokoju. W chwili otwierania torebki kawy następuje wnikanie wilgoci z zewnątrz, które z przyczyny obniżonej temperatury w opakowaniu postępuje skraplanie się pary wodnej. Ten proces w mniejszym stopniu przebiega w warunkach pokojowych, lub wcale.

Z powodu zmniejszenia się poziomu wody w procesie upalenia oraz chłodzenia powietrzem, kawa staje się wyrobem higroskopijnym. Bez względu na przeprowadzony na niej proces chłodzenia, kawa może chłonąć parę wodną z powietrza o wilgotności około 25%. Wzrost poziomu wody podczas przechowywania kawy przyczynia się do rozkładu jej komponentów, które nadają jej smak i zapach, a także niepożądane działanie tlenu. Warunki przechowywania kawy nie oddziaływają na zawartość w niej kofeiny. Należycie zamknięte opakowanie z laminatu PP/AI/PP może zapewnić wysoką jakość kawy na czas około 3 miesięcy. Do przechowywania mielonej kawy nie nadaje się otwarte opakowanie stworzone z laminatu, ponieważ sprawnie zachodzi w nich zjawisko starzenia się i w bardzo drastyczny sposób pogarszają się jej walory organoleptyczne.