Mielenie kawy

Mielenie kawy

Stopień zmielenia kawy powinien być w miarę możliwości dopasowany do metody przyrządzania kawy. Tylko w ten sposób stworzone zostaną warunki do optymalnej ekstrakcji aromatów i substancji smakowych zawartych w zmielonej kawie. Do kawy parzonej metodą filtracji drobinki kawy powinny mieć od 0,3 do 0,5 mm grubości. Espresso natomiast powinno być parzone z kawy, której drobinki mają maksymalnie 0,2 mm.

Ze względu na ulotność substancji aromatycznych zawartych w kawie, zaleca się mielenie tylko potrzebnej ilości ziaren bezpośrednio przed parzeniem. Niektórzy koneserzy kawy traktują tę czynność wręcz jako odrębną dziedzinę wiedzy. Prawdziwy smakosz celebruje mielenie kawy wykonując tę czynność własnoręcznie, przy pomocy odpowiedniego młynka. Kto preferuje wygodę, doceni w pełni zautomatyzowane ekspresy do kawy i espresso, które wyposażone są w wbudowany młynek i same mielą kawę, tak aby była świeża do każdego cyklu parzenia. W dobrych urządzeniach stopień zmielenia może być ustawiany indywidualnie.

Uszlachetnianie / dalsze przetwarzanie kawy

Jeśli chodzi o przemysłowe przetwarzanie kawy rozróżniamy dwie kategorie: kawy palone i kawy rozpuszczalne. W obu tych kategoriach istnieje jeszcze podział na kawy modyfikowane i niemodyfikowane. Kawy niemodyfikowane pozostają przy swoich naturalnych właściwościach i takie są pakowane i sprzedawane, w ziarnach lub zmielone. Druga grupa to kawy zmodyfikowane, które w drodze różnych procesów chemicznych są przetwarzane, przez co stają się np. lżej strawne.

Do tego rodzaju kaw zalicza się:

  1. Kawy o niskiej zawartości substancji drażniących, zwierające kofeinę. Kawy tego rodzaju mają obniżoną zawartość goryczki i poszczególnych drażniących substancji, więc są produktem o niskiej kwaskowatości przez co są delikatne dla żołądka.
  2. Kawy o niskiej zawartości substancji drażniących, bezkofeinowe. W tym rodzaju kawy oprócz redukcji substancji drażniących dodatkowo ogranicza się również zawartość kofeiny do poziomu poniżej 0,1%. W zależności od metody używa się w tym celu wody, organicznych rozpuszczalników lub dwutlenku węgla.
  3. Kawy rozpuszczalne. Kawy rozpuszczalne wyprodukowane po raz pierwszy w latach 30-tych XX wieku mają kilka ważnych zalet: szybkie przyrządzanie kawy, długi okres ważności i różnorodne zastosowanie.

Klasycznymi sposobami produkcji kaw rozpuszczalnych jest suszenie rozpyłowe oraz liofilizacja, czyli suszenie połączone z zamrożeniem. Kolejnym sposobem jest, obecnie dość rozpowszechniona metoda granulacji. W wyniku tych procesów, powstaje, zdobywająca sobie coraz więcej zwolenników kawa rozpuszczalna w proszku. Producenci zachęcają w ostatnim czasie konsumentów ofertą nowych, odmian kaw uzupełnionych aromatycznymi dodatkami.